Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - właściwość obiektu PmaCommMsg

Opis:
Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości komunikacyjnej.
Składnia:
Long LastErr
Wołanie:
n = oCommMsg.LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Wartości patrz zdarzenie onEndOfTransfer tego obiektu.

Do stwierdzenia tekstowego opisu ostatniego błędu transmisji wiadomości służy właściwość LastTextErr tego obiektu.

Łączną ilość błędów można stwierdzić przy pomocy metody PmaCommMsg.GetCount lub PmaComm.GetCount (stosowne do stwierdzania problemów w komunikacji).

Patrz również:
- PmaCommGroup.LastErr (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice