Update cookies preferences
Promotic

LastErr - właściwość obiektu PmaCommMsg

Opis:
Wartość błędu (error) ostatniej transmisji wiadomości.
Składnia:
Long LastErr
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Wartości patrz zdarzenie onEndOfTransfer tego obiektu.
Do stwierdzenia tekstowego opisu ostatniego błędu transmisji wiadomości służy właściwość LastTextErr tego obiektu.
Łączną ilość błędów można stwierdzić przy pomocy metody PmaCommMsg.GetCount lub PmaComm.GetCount (stosowne do stwierdzania problemów komunikacji).
Patrz również:
- PmaCommGroup.LastErr (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
var nLastErr = oCommMsg.LastErr;
© MICROSYS, spol. s r.o.