Promotic

LastErr - vlastnost objektu PmaCommMsg

Popis:
Hodnota chyby (error) posledního přenosu zprávy.
Syntaxe:
Long LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Hodnoty viz událost onEndOfTransfer tohoto objektu.
K zjištění textového popisu chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastTextErr tohoto objektu.
Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommMsg.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:
- PmaCommGroup.LastErr (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
var nLastErr = oCommMsg.LastErr;
© MICROSYS, spol. s r.o.