Update cookies preferences
Promotic

AutoRunEnabled - vlastnost objektu PmaCommMsg

Popis:
Povolení/zákaz automatického přenosu.
Syntaxe:
Boolean AutoRunEnabled
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Automaticky přenášet" tohoto objektu.
 
Pokud bude automatický přenos povolen, pak se bude automaticky volat metoda Run s periodou zadanou v konfigurátoru "Perioda přenosu [ms]" (zadanou ve vlastnosti AutoRunPeriod).

Tato vlastnost je funkční pouze pokud zpráva je typu Master (tzn. pokud konfigurátor "Typ zprávy" je nastaven na "Master").
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
oCommMsg.AutoRunEnabled = true;   // false

Historie:
Pm8.00.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.