Update cookies preferences
Promotic

ReadVars - metoda objektu PmaCommMsg

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data-příjem".
Syntaxe:
Object ReadVars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).
Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript.
Viz také:
- PmaData.Item (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = oMsg.ReadVars("xy").Value;
// nebo
val = oMsg.ReadVars(0).Value;
Příklad2:
Hodnoty proměnných v kartě "Data-příjem" budou zkopírovány do proměnných objektu PmaData.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iRow;
var oData = pMe.Pm("/Data");
var oMsg = pMe.Pm("/Comm/mr1");

for (iRow = 0; iRow < oMsg.Count; iRow++)
{
oData.Item(iRow).Value = oMsg.ReadVars(iRow).Value;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.