Update cookies preferences
Promotic

LastTextErr - vlastnost objektu PmaCommMsg

Popis:
Textový popis chyby posledního přenosu zprávy.
Syntaxe:
String LastTextErr
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost lze použít například v komunikačních alarmech, pokud při přenosu vznikne chyba. Ke zjištění číselné hodnoty chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastErr. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommMsg.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
var sLastErr = oCommMsg.LastTextErr;
© MICROSYS, spol. s r.o.