Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetCount - metoda objektu PmaCommMsg

Popis:
Zjistí počet přenosů tohoto objektu.
Syntaxe:
Long GetCount(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Určuje přenosy v tomto objektu, jejichž počet chceme zjistit.
0 - Počet všech přenosů (dobrých i špatných) od spuštění aplikace (= GetCount(1) + GetCount(2))
1 - Počet všech dobrých přenosů od spuštění aplikace
2 - Počet všech špatných přenosů od spuštění aplikace
3 - Počet posledních špatných přenosů. Toto číslo se vynuluje při každém dobrém přenosu.
Poznámka:
Pojem "přenos" se zde rozumí akce, která se nakonec ukončí událostí onEndOfTransfer. Pokud v parametrech sériové linky (nebo v parametrech Ethernet) je konfigurátor "Počet opakování při neúspěšném přenosu" větší než 1, pak se při chybě opakuje zpráva vícekrát ale z hlediska této statistiky je to vždy jen 1 přenos.
Pokud je v události onEndOfTransfer parametr pEvent.Error = 0, pak je to "dobrý přenos", v jiném případě je to "špatný přenos".
Viz také:
Příklad:
Pokud v daném objektu 5x po sobě vznikne chyba komunikace, pak upozornit (např. vyvolat alarm, atd.)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
if ( oCommMsg.GetCount(3) > 5)
//... Akce pro výstrahu nefukčnosti komunikace
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice