Promotic

onBeginOfTransfer - událost objektu PmaCommMsg

Popis:
Událost je vyvolána vždy před začátkem přenášení Master zprávy.
Vyvolá se ihned po volání metody Run. Metoda Run může být volána ve skriptu nebo automaticky, pokud je zapnuta vlastnost AutoRunEnabled.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaCommMsg objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Poznámka:
Událost je vyvolána pouze pro Master zprávy (tzn. pokud konfigurátor "Typ zprávy" je nastaven na "Master").
V této události lze například naplnit zasílaná data v kartě "Data-zaslání".
Příklad:
Zasílaná data naplníme 3 proměnnými z objektu typu PmaData v kotelně.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oData = pMe.Pm("/Kotelna/Data");
pMe.WriteVars("Teplota").Value = oData.Item("Teplota1").Value;
pMe.WriteVars("Vykon").Value = oData.Item("Vykon1").Value;
pMe.WriteVars("Tlak").Value = oData.Item("Tlak1").Value;

Historie:
Pm8.00.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.