Promotic

WriteVars - metoda objektu PmaCommMsg

Popis:
Metoda vrací objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data-zaslání".
Syntaxe:
Object WriteVars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "d1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:
Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).
Pokud proměnná neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript..
Viz také:
- PmaData.Item (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oMsg.WriteVars("xy").Value = 5;
// nebo
oMsg.WriteVars(0).Value = 5;
Příklad2:
Hodnoty proměnných objektu PmaData budou zkopírovány do proměnných v kartě "Data-zaslání".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var oData = pMe.Pm("/Data");
var oMsg = pMe.Pm("/Comm/mr1");

for (i = 0; i <= oData.Count; i++)
{
oMsg.WriteVars(i).Value = oData.Item(i).Value;
}
© MICROSYS, spol. s r. o.