Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteVars - metoda objektu PmaCommMsg

Popis:
Metoda zpřístupňuje objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v kartě "Data-zaslání".
Syntaxe:
Object WriteVars(Variant id)
Volání:
Zápis hodnoty do třetí proměnné:
oMsg.WriteVars(2).Value = val 'nebo
oMsg.WriteVars("xy").Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
Poznámka:

Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript..

Viz také:
- PmaData.Item (metoda)
Příklad:
Hodnoty proměnných objektu PmaData budou zkopírovány do proměnných v kartě "Data-zaslání".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i;
var oData = pMe.Pm("/Data");
var oMsg = pMe.Pm("/Comm/mr1");

for (i = 0; i <= oData.Count; i++)
oMsg.WriteVars(i).Value = oData.Item(i).Value;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice