Update cookies preferences
Promotic

onDataReceive - událost objektu PmaCommMsg

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném přijetí dat a jejich uložení do karty "Data-příjem" tohoto objektu.
Lze využívat hlavně v případě Slave zprávy pro přípravu vysílaných dat.
Pro zprávu typu Master je lepší použít události onBeginOfTransfer a onEndOfTransfer.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaCommMsg objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = pMe.ReadVars(0).Value;
© MICROSYS, spol. s r.o.