Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onEndOfTransfer - událost objektu PmaCommMsg

Popis:
Událost je vyvolána po přenesení celé zprávy s libovolným výsledkem. To lze použít například ke zjištění, zda zpráva byla přenesena úspěšně.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaCommMsg objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Error - (Long) Hodnota úspěšnosti přenosu zprávy.
0 - Přenos proběhl v pořádku
4 - přenos proběhl bez chyb ale přišlo méně dat než očekáváno
5 - přenos proběhl bez chyb ale přišlo více dat než očekáváno
21 - chyba nastavení zprávy (špatně nakonfigurovaná karta Data-zaslání, Data-příjem nebo Parametry)
24 - timeout od příjmu (nebyl přijat dostatečný počet znaků)
33 - Chyba software
62 - záporné potvrzení
65 - špatně zaslaná data (např. špatně nakonfigurovaná komunikační karta)
66 - špatně přijatá data (např. chyba kontrolní sumy)
67 - nelze navázat spojení se serverem (Ethernet) nebo není připraven port pro komunikaci (sériová linka).
Poznámka:
Vyvolání této události lze i emulovat v INFO systému, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění "PmaRoot > Oprávnění > InfoEdit".

Stav chyb lze zjistit i po této události pomocí vlastností LastErr a LastTextErr. Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommMsg.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).

Příklad:
Následující skript v této události přečte přijatou hodnotu z komunikace a po přepočtení ji uloží do proměnné v objektu PmaData.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val = pMe.ReadVars(0).Value;
pMe.Pm("/Kotel1/Data/#vars/Teplota").Value = 100 + 10 * val;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice