Update cookies preferences
Promotic

GetReady - metoda objektu PmaCommMsg

Popis:
Zjistí, zda objekt PmaCommMsg je připraven přenášet zprávu.
Syntaxe:
Boolean GetReady()
Vrácená hodnota:
true - Objekt je připraven přenášet zprávu (lze volat metodu Run)
false - Objekt není připraven přenášet zprávu (ještě se přenáší zpráva od předchozího volání metody Run)
Poznámka:
Objekt PmaCommMsg se metodou Run dostane do stavu přenášení dat.
Po dobu přenosu nelze nad objektem znovu volat metodu Run a metoda GetReady tehdy vrací hodnotu false
Po ukončení přenosu (tzn. poté co je vyvolána událost onEndOfTransfer) již opět lze volat metodu Run a metoda GetReady vrací hodnotu true.

Tato metoda je funkční pouze pokud zpráva je typu Master (tzn. pokud konfigurátor "Typ zprávy" je nastaven na "Master").
Viz také:
- PmaCommMsg.Run (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCommMsg = pMe.Pm("/Comm/mr");
if (oCommMsg.GetReady())
{
oCommMsg.Run();
}
else
{
Pm.Debug("PmaCommMsg není připraven (ještě se přenáší předchozí zpráva)");
}
© MICROSYS, spol. s r.o.