Update cookies preferences
Promotic

GetCount - metoda objektu PmaComm

Popis:
Metoda vrací počet přenosů tohoto objektu.
Syntaxe:
Long GetCount(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Určuje přenosy v tomto objektu, jejichž počet chceme zjistit.
0 - Počet všech přenosů (dobrých i špatných) od spuštění aplikace (= GetCount(1) + GetCount(2))
1 - Počet všech dobrých přenosů od spuštění aplikace
2 - Počet všech špatných přenosů od spuštění aplikace
3 - Počet posledních špatných přenosů. Toto číslo se vynuluje při každém dobrém přenosu.
Poznámka:
Zde zjištěný počet přenosů je dán součtem přenosů všech podobjektů
typu PmaCommGroup (viz metoda PmaCommGroup.GetCount) a
typu PmaCommMsg (viz metoda PmaCommMsg.GetCount).
Viz také:
Příklad:
Pokud v daném objektu 5x po sobě vznikne chyba komunikace, pak upozornit (např. vyvolat alarm, atd.)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
if (oComm.GetCount(3) > 5)
{
// Akce pro výstrahu nefukčnosti komunikace
}

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.