Update cookies preferences
Promotic

ByteSize - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Počet datových bitů sériové linky.
Syntaxe:
Long ByteSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počet datových bitů" tohoto objektu.
 
Standardní hodnoty jsou: 5, 6, 7 a 8 bitů.
Používání této vlastnosti je velmi nestandardní a je doporučeno pouze ve speciálních případech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nBSize = oComm.ByteSize;
© MICROSYS, spol. s r.o.