Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ByteSize - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Počet datových bitů sériové linky.
Syntaxe:
Long ByteSize
Volání:
n = oComm.ByteSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počet datových bitů" tohoto objektu.

Standardními hodnotami jsou: 5, 6, 7 a 8 bitů.

Používání této vlastnosti je velmi nestandardní a je doporučeno pouze ve speciálních případech.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice