Update cookies preferences
Promotic

Nastavení parametrů sériové linky - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se definují parametry komunikace přes sériový port počítače realizované objektem PmaComm.
Okno lze otevřít z konfigurátoru "Základní parametry komunikace", pokud komunikační protokol je určen pro sériovou linku.
Nastavení parametrů sériové linky:
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
Rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.
Počet datových bitůNutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti ByteSize.
5
6
7
8
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Parity.
NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Počet stopbitůNutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým se má komunikovat.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti StopBits.
1 stopbit
1.5 stopbitu
2 stopbity
Počet opakování při neúspěšném přenosuVýběr počtu opakování přenos zprávy pokud odpověď byla neúplná nebo nebyla přijata vůbec. Toto nastavení má smysl pouze pro komunikační zprávy typu Master.
Výchozí hodnota je 0 (tzn. bez opakování).
Timeout mezi příjmem 2 znakůMaximální doba čekání (v milisekundách) mezi příjmem dvou znaků. Po uplynutí této doby bude přenos zprávy ukončen.
U mnoha protokolů nelze dopředu určit kolik znaků se má skutečně přijmout. V tom případě je příjem ukončen právě po uplynutí tohoto timeoutu přičemž se to nechápe jako chyba příjmu ale jako detekce konce zprávy. Není proto vhodné hodnotu tohoto timeoutu dávat zbytečně velkou, protože se tento timeout bude provádět po každém (i bezchybném) příjmu zprávy.
Prodleva mezi příjmem-vyslánímČas (v milisekundách), po kterou bude objekt po příjmu zprávy čekat než vyšle další zprávu.
Filtrovat ECHO znakyUrčuje, zda se mají první přijatá data odstranit (odfiltrovat), protože to jsou opakující se znaky ze zprávy vyslané.
Poznámka: Přijaté odfiltrované ECHO znaky jsou zaznamenány spolu s ostatními přijatými znaky v položce "/COMM/Ovladač/Monitor" INFO systému.
Ne (přednastaveno) - Nefiltrovat
Ano - Filtrovat. Odstraní se tolik prvních přijatých znaků, kolik bylo znaků naposledy vysláno. Je potřeba nastavit, pokud port (převodník) vrací zaslané znaky.
Řízení RTS signáluChování výstupního signálu RTS a použití vstupního signálu CTS. Viz vlastnost PmaComm.Rts.
log.0 - RTS stále nastaven na 0, CTS je ignorován.
log.1 - RTS stále nastaven na 1, CTS je ignorován.
handshake - RTS je využit pro handshaking, CTS je ignorován. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak signál je nastaven na 0, v jiném případě na 1.
log.1+CTS - RTS stále nastaven na 1, CTS slouží k ovládání výstupního toku. Přenos je pozastaven po dobu, kdy signál je nastaven na 0.
handshake+CTS - RTS slouží pro handshaking, CTS slouží k ovládání výstupního toku.
Přenos je pozastaven po dobu, kdy signál je nastaven na 0. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak signál je nastaven na 0, v jiném případě na 1.
toggle - RTS slouží k ovládání směru přenosu. Důležité zejména pro neinteligentní převodník RS485, který potřebuje řídit směr přenosu signálem RTS. K problému řízení RTS signálu viz Upozornění pro sériovou linku RS485.
Řízení DTR signáluchování výstupního signálu DTR a použití vstupního signálu DSR. Viz vlastnost PmaComm.Dtr.
log.0 - DTR stále nastaven na 0, DSR je ignorován.
log.1 - DTR stále nastaven na 1, DSR je ignorován.
handshake - DTR je využit pro handshaking, DSR je ignorován. Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak signál je nastaven na 0, v jiném případě na 1.
log.1+DSR - DTR stále nastaven na 1, DSR slouží k ovládání výstupního toku.
Přenos je pozastaven po dobu, kdy signál je nastaven na 0.
handshake+DSR - DTR slouží pro handshaking, DSR slouží k ovládání výstupního toku.
Pokud hrozí přetečení vstupního bufferu, pak signál je nastaven na 0, v jiném případě na 1.
Přenos je pozastaven po dobu, kdy signál je nastaven na 0.
© MICROSYS, spol. s r.o.