Update cookies preferences
Promotic

OpenPort - metoda objektu PmaComm

Popis:
Otevření sériového/ethernet portu tohoto objektu.
Syntaxe:
Boolean OpenPort(String sParam)
Parametry:
sParam(String) Parametry pro otevření
- pro sériovou linku: Zadává se pouze název portu.
Například "COM1".
- pro Ethernet-klienta: Zadává se IP adresa a/nebo číslo portu.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "ipaddress:192.168.0.126;port:61682;".
Pokud se některý údaj nezadá, pak mu zůstává předchozí hodnota.
Hodnota ipaddress může být IPv4 adresa, IPv6 adresa nebo název počítače. Viz konfigurátor "Síťová adresa".
Vrácená hodnota:
true -
- pro sériovou linku: Port se úspěšně otevřel.
- pro Ethernet-klienta: Parametry byly předány a spojení se otevře při nejbližším přenosu.
false -
- pro sériovou linku: Port se neotevřel. Možná chyba: Na tomto počítači takový port není přítomen nebo daný port již někdo využívá.
- pro Ethernet-klienta: Protože tato metoda nevytváří spojení hned, vrací se false pouze pokud jsou špatně zadány parametry metody.
Poznámka:
Tato metoda nelze použít pro objekt PmaComm, který obsahuje objekt PmaCommMsg typu Slave.

pro sériovou linku: Obvykle je sériový komunikační port definován v konfigurátoru "Sériový port" v parametrech sériové linky. Pokud je nutno měnit dynamicky port sériové linky, pak v jejích parametrech lze zadat Nenastaveno a poté pomocí metod OpenPort a ClosePort tento port měnit.
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.
pro Ethernet-klienta: Metoda pouze předá do objektu nové parametry pro spojení. Následující přenos pak zavře existující spojení a otevře nové spojení.
Viz také:
- PmaComm.IsConnected (vlastnost)
- PmaComm.onConnect (událost)
Příklad1:
pro sériovou linku: Algoritmus volaný při požadavku na zaslání 1 zprávy (objektem PmaCommMsg) přes port COM1.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oComm.OpenPort("COM1"))
{
oCommMsg.Run();
}
Příklad2:
pro Ethernet-klienta: Nastaví IP adresu a port. Následující volání metody Run způsobí zavření předchozího spojení a otevření nového spojení.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oComm.OpenPort("ipaddress:192.168.0.2;port:88;");
oCommMsg.Run();

Historie:
Pm9.00.25: Opravená chyba: Opětovné volání této metody, v době kdy ještě neskončilo předchozí připojení, způsobilo zastavení komunikace.
© MICROSYS, spol. s r.o.