Promotic

StopBits - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Počet stopbitů sériové linky.
Syntaxe:
Long StopBits
Hodnoty:
Standardní hodnoty jsou:
0 - 1 stopbit
1 - 1.5 stopbitu
2 - 2 stopbity
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počet stopbitů" tohoto objektu.
 
Používání této vlastnosti je velmi nestandardní a je doporučeno pouze ve speciálních případech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nStopBits = oComm.StopBits;
© MICROSYS, spol. s r.o.