Promotic

GetProtParam - metoda objektu PmaComm

Popis:
Vrací některé hodnoty nastavené v konfigurátorech karty "PmaComm > Parametry".
Syntaxe:
Variant GetProtParam(String sParam)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"EthIPAddr" - Ethernet IP adresa. Hodnota je typu String.
Hodnota lze nastavit metodou OpenPort nebo v konfigurátoru "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Síťová adresa".
Tuto hodnotu nelze nastavit metodou SetProtParam.
"EthPort" - Číslo vzdáleného TCP/UDP portu. Hodnota je typu Integer.
Hodnota lze nastavit metodou OpenPort nebo v konfigurátoru "PmaComm > Nastavení parametrů Ethernet-klient > Číslo vzdáleného TCP/UDP portu".
Tuto hodnotu nelze nastavit metodou SetProtParam.
"SerPort" - Sériový port. Hodnota je typu String.
Hodnota lze nastavit metodou OpenPort nebo v konfigurátoru "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Tuto hodnotu nelze nastavit metodou SetProtParam.
"ProtType" - Hodnota je typu String.
Tento parametr lze použít u ovladače PmSNMP: Určuje verzi SNMP a další parametry této verze. Viz Změny parametrů protokolu SNMP.
Vrácená hodnota:
Hodnota parametru sParam.
Viz také:
Příklad1:
Zjistí parametry Ethernet komunikace:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVal1 = oComm.GetProtParam("EthIPAddr");
var sVal2 = oComm.GetProtParam("EthPort");
V proměnné sVal1 bude řetězec, např. "192.168.1.2"
V proměnné sVal2 bude číslo, např. 161
Příklad2:
Zjistí hodnoty parametrů protokolu komunikačního ovladače PmSNMP:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sVal = oComm.GetProtParam("ProtType");
V proměnné sVal bude řetězec, např. "snmpVer:1;commRO:public;commRW:private;"

Historie:
Pm8.03.19: Zobecnění o zjišťování ethernet adresy ("EthIPAddr"), ethernet portu ("EthPort") a seriového portu ("SerPort").
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.