Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProtParam - metoda obiektu PmaComm

Opis:
Zwraca niektóre wartości ustawione w konfiguratorach karty "PmaComm > Parametry".
Składnia:
Variant GetProtParam(String sParam)
Wołanie:
val = oComm.GetProtParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Nazwa parametru.
"EthIPAddr" - Ethernet adres IP. Wartość jest typu String.

Wartość można ustawić przy pomocy metody OpenPort lub w konfiguratorze "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Adres sieciowy".

Wartość tą nie można ustawić przy pomocy metody SetProtParam.

"EthPort" - Numer portu TCP/UDP. Wartość jest typu Integer.

Wartość można ustawić przy pomocy metody OpenPort lub w konfiguratorze "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Numer portu TCP/UDP".

Wartość tą nie można ustawić przy pomocy metody SetProtParam.

"SerPort" - Port szeregowy. Wartość jest typu String.

Wartość można ustawić przy pomocy metody OpenPort lub w konfiguratorze "PmaComm > Ustawienie parametrów Ethernet-klient > Port szeregowy".

Wartość tą nie można ustawić przy pomocy metody SetProtParam.

"ProtType" - Wartość jest typu String.

Ten parametr można zastosować w driverze komunikacyjnym PmSNMP: Określa wersję SNMP oraz dodatkowe parametry tej wersji. Patrz Zmiany parametrów protokołu SNMP.

Wartość zwrotna:
Wartość parametru sParam.
Patrz również:
Przykład1:
Stwierdzi parametry komunikacji Ethernet:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVal1 = oComm.GetProtParam("EthIPAddr");
var sVal2 = oComm.GetProtParam("EthPort");
W zmiennej sVal1 biędzie łańcuch, np. "192.168.1.2"
W zmiennej sVal2 biędzie liczba, np. 161
Przykład2:
Stwierdzi wartości parametrów protokołu drivera komunikacyjnego PmSNMP:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sVal = oComm.GetProtParam("ProtType");
W zmiennej sVal biędzie łańcuch, np. "snmpVer:1;commRO:public;commRW:private;"

Historia:
Pm8.03.19: Uogólnienie o stwierdzanie adresu ethernet ("EthIPAddr"), portu ethernet ("EthPort") oraz portu szeregowego ("SerPort").
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice