Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ByteSize - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Ilość bitów danych łącza szeregowego.
Składnia:
Long ByteSize
Wołanie:
n = oComm.ByteSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość bitów informacji" tego obiektu.
 
Standardowymi wartościami są: 5, 6, 7 oraz 8 bitów.

Wykorzystanie tej własności jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nBSize = oComm.ByteSize;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice