Update cookies preferences
Promotic

ByteSize - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Ilość bitów danych łącza szeregowego.
Składnia:
Long ByteSize
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość bitów informacji" tego obiektu.
 
Standardowymi wartościami są: 5, 6, 7 oraz 8 bitów.
Wykorzystanie tej właściwości jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nBSize = oComm.ByteSize;
© MICROSYS, spol. s r.o.