Update cookies preferences
Promotic

ClosePort - metoda obiektu PmaComm

Opis:
Zamknięcie szeregowego/ethernet portu komunikacyjnego tego obiektu.
Składnia:
Boolean ClosePort()
Wartość zwrotna:
true - Port został pomyślnie zamknięty.
false - Port nie został zamknięty. Możliwa wada: Port nie był wcześniej otwarty lub jest otwierany (dla Ethernet-klienta podłączanie może trwać dłuższy czas i w tym czsie nie można port zamknąć)
Notatka:
dla łącza szeregowego: Metoda ta zamknie na przykład port COM1 (COM2 ..) który następnie można zastosować do komunikacji przez inny obiekt lub inną aplikację.
W celu kontynuacji transmisji przez ten obiekt musi zostać wywołana metoda OpenPort.
Patrz Ustawienie parametrów łącza szeregowego.
dla Ethernet-klienta: Opisywana metoda zamknie połączenie TCP.
Dla transmisji UDP jest zbędnym wywołanie tej metody.
Po zamknięciu połączenia: w celu kontynuacji transmisji z tym samym adresem i portem NIE musi zostać wywołana metoda OpenPort, ponieważ przed nową transmisją połączenie zostanie automatycznie otwarte.
Patrz Ustawienie parametrów Ethernet-klient.
Patrz również:
- PmaComm.OpenPort (metoda)
- PmaComm.IsConnected (właściwość)
- PmaComm.onConnect (zdarzenie)
- PmaComm.onDisconnect (zdarzenie)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
oComm.ClosePort();

Historia:
Pm8.02.13: Metoda ta teraz nie zamknie port jeżeli ten jest aktualnie otwierany.
© MICROSYS, spol. s r.o.