Promotic

onConnect - zdarzenie obiektu PmaComm

Opis:
Zdarzenie jest wywołane po pomyślnym nawiązaniu połączenia.
Dla Ethernet TCP: zdarzenie zostanie wywołane po pomyślnym nawiązaniu połączenia TCP.
Dla Ethernet UDP: zdarzenie zostanie wywołane przed pirwszą transmisją po uruchomieniu aplikacji lub przed pierwszą transmisją po wcześniejszych nieudanych próbach komunikacji.
Dla łącza szeregowego: zdarzenie zostanie wywołane po pomyślnym podłączeniu na przykład do portu "COM1".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaComm obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
Parametr pEvent nie jest wykorzystany, ponieważ opisywane zdarzenie nie wymaga dodatkowych informacji.
Patrz również:
- PmaComm.onDisconnect (zdarzenie)
- PmaComm.IsConnected (właściwość)
- PmaComm.OpenPort (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Pm.Debug("communication - onConnect");

Historia:
Pm9.00.11: Zdarzenie usprawniono również dla UDP.
© MICROSYS, spol. s r. o.