Promotic

GetCount - metoda obiektu PmaComm

Opis:
Metoda zwraca ilość transmisji tego obiektu.
Składnia:
Long GetCount(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Określa transmisje w tym obiekcie, których ilość chcemy stwierdzić.
0 - Ilość wszystkich transmisji (poprawnych i niepomyślnych) od uruchomienia aplikacji (= GetCount(1) + GetCount(2))
1 - Ilość wszystkich poprawnych transmisji od uruchomienia aplikacji
2 - Ilość wszystkich niepomyślnych transmisji od uruchomienia aplikacji
3 - Ilość ostatnich niepomyślnych transmisji. Ta liczba zostaje wyzerowana przy każdej pomyślnej transmisji.
Notatka:
Tu stwierdzona ilość transmisji jest określona sumą transmisji wszystkich podobiektów
typu PmaCommGroup (patrz metoda PmaCommGroup.GetCount) oraz
typu PmaCommMsg (patrz metoda PmaCommMsg.GetCount).
Patrz również:
Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
if (oComm.GetCount(3) > 5)
{
// Akcja dla ostrzeżenia niepoprawnego działania komunikacji
}

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.