Update cookies preferences
Promotic

Rts - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Wartość sygnału RTS łącza szeregowego.
Składnia:
Long Rts
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Zarządzanie działaniem RTS" tego obiektu.
 
Standardowymi wartościami są 0 i 1. Odczyt tej wartości nie jest zaimplementowany.
Wykorzystanie tej właściwości jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nRts = oComm.Rts;
© MICROSYS, spol. s r.o.