Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ustawienie parametrów Ethernet-klient

Opis:
W tym oknie konfiguracyjnym są zdefiniowane parametry Ethernet-klient komunikacji wykonanej przy pomocy obiektu PmaComm.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Podstawowe parametry komunikacji", jeżeli protokół komunikacyjny jest przeznaczony dla Ethernet-klient.

Pozycje konfiguracji:
Adres sieciowyAdres sieciowy, pod którym będzie podłączona strona przeciwległa. Adres można wprowadzić jako adres IP (np. 192.168.0.15) lub jako nazwę komputera (np. server11).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""EthIPAddr"").

Numer portu TCP/UDPNumer portu Ethernet dla danej komunikacji.

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa numer portu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).

Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort. Wartość można stwierdzić metodą GetProtParam(""EthPort"").

Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.

Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa typ protokołu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).

TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja jest bardzo szybka.
Ilość powtórzeń przy nieudanej Master transmisjiWybór ilości powtórzeń transmisji wiadomości w przypadku, że odebrana odpowiedź była niezupełna lub odpowiedzi w ogóle nie było. Ustawienie to ma sens tylko dla wiadomości komunikacyjnych typu Master. Wstępnie ustawioną wartością jest 0 (tzn. bez powtarzania).
Timeout transmisji jednego pakietu [ms]Jeżeli dane (1 pakiet) są przenoszone dłużej, niż jest określone w tym miejscu, wtedy transmisja zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z ustawionym błędem 24 lub 66).

Wstępnie ustawioną wartością jest 2000 ms.

Filtrować znaki ECHOOkreśla, czy pierwsze odebrane dane mają zostać usunięte (odfiltrowane), ponieważ są to powtarzające się znaki nadawanej wiadomości.

Notatka: Odebrane odfiltrowane znaki ECHO są odnotowane razem z pozostałymi odebranym znakami w pozycji "/COMM/Monitor" INFO systemu.

Nie (domyślnie) - Nie filtrować
Tak - Filtrować. Zostanie usuniętych tyle pierwszych znaków, ile zostało wysłane w ostatniej wiadomości. Ma znaczenie tylko jeżeli jest stosowany konwerter z łącza szeregowego na Ethernet i konwerter ten zwraca nadane znaki.
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy aplikacja PROMOTIC nie będzie się podłączać do serwera bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji lecz podłączy się do serwera dopiero przy pierwszej transmisji.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy po każdej transmisji połączenie zostanie zakończone. Przy następnej transmisji danych aplikacja najpierw będzie się podłączać do serwera.

Opcja bardzo zwalnia komunikację, z tego powodu jest odpowiednia tylko dla bardzo rzadkich trasnmisji. Nieustanne otwieranie i zamykanie połączenia może powodować problemy po stronie sterowników PLC i częsta komunikacja z zamykaniem połączenia może być z tego powodu zawodna.

Jeżeli jest konieczne wysyłać większą ilość dnaych i dopiero potem zakończyć połączenie, wtedy jest lepszym sposobem NIE aktywowanie tej opcji (połączenie było by zamykane po transmisji każdej wiadomości) lecz po transmisji wszystkich wiadomości wywołać metodę ClosePort.

Patrz również: Connection Limit - ograniczenie ilości otwartych połączeń.

Maks.ilość wierszy w INFO/COMM, karta "Monitor"W INFO systemie można dokłąadnie śledzić stan transmisji. Informacja znajduje się w pozycji "COMM"".

Pozycja ta zawiera kilka kart. Karta "Monitor" zawiera cykliczną listę historii transmisji włącznie z znakami, które były transmitowane. Przy pomocy tego konfiguratora można wprowadzić wielkość tej listy cylkicznej.

Wstępnie ustawioną wartością jest 1000.

Notatka:
Parametry "Numer portu TCP/UDP" oraz "Typ transmisji Ethernet" często bywają przedpisane przez automaty i wtedy jest konieczne wprowadzenie w tym miejscu tych samych wartości.

Dla danego drivera komunikacyjnego wartości te są opisane w jego PROMOTIC dokumentacji (patrz na przykład PmModbusMr). Poza tym jest wyświetlana pomoc pod linią bezpośrednio w opisywanym oknie konfiguracyjnym.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice