Promotic

Ustawienie parametrów Ethernet-klient - okno konfiguracyjne

Opis:
W tym oknie są zdefiniowane parametry Ethernet-klient komunikacji wykonanej przy pomocy obiektu PmaComm.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Podstawowe parametry komunikacji", jeżeli protokół komunikacyjny jest przeznaczony dla Ethernet-klient.
Konfiguratory:
Adres sieciowyAdres sieciowy urządzenia (np. sterownika PLC), pod którym będzie podłączona strona przeciwległa.
Adres można wprowadzić jako:
- IPv4 cały adres (np. "192.168.0.15")
- IPv4 adres tego komputera (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 nazwa komputera (np. "server11")
- IPv4 nazwa tego komputera (tzn. "localhost")
- IPv6 cały adres (np. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adres tego komputera (tzn. "::1")
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("EthIPAddr").
Numer zdalnego portu TCP/UDPNumer zdalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa numer portu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).
Wartość możny zmienić przy pomocy metody OpenPort.
Wartość można stwierdzić przy pomocy metody GetProtParam("EthPort").
 
Patrz: Wikipedia: Lista numerów portów TCP i UDP używanych przez protokoły do uruchamiania aplikacji sieciowych.
Numer lokalnego portu TCP/UDPNumer lokalnego portu Ethernet dla danej komunikacji.
Automatycznie (domyślnie) - Wartość portu jest wybierana automatycznie po uruchomieniu aplikacji. (zazwyczaj nie zależy na konkretnej wartości, po prostu wartość musi być unikatowa na komputerze).
W tym przypadku port lokalny zmienia się za każdym razem, gdy nawiązywane jest połączenie.
Określony ręcznie - Wartość ta zostanie wprowadzona ręcznie w dodatkowym konfiguratorze.
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.
Do komunikacji aplikacji PROMOTIC z automatem bywa typ protokołu w automacie ustawiony bez możliwości zmiany i aplikacja PROMOTIC musi mieć tutaj ustawioną taką samą wartość (patrz notatka poniżej).
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja danych jest bardzo szybka.
Ilość powtórzeń przy nieudanej Master transmisjiWybór ilości powtórzeń transmisji wiadomości w przypadku, że odebrana odpowiedź była niezupełna lub odpowiedzi w ogóle nie było. Ustawienie to ma sens tylko dla wiadomości komunikacyjnych typu Master. Domyślną wartością jest 0 (tzn. bez powtarzania).
Domyślną wartością jest 0 (tzn. bez powtórzeń).
Timeout transmisji jednego pakietu [ms]Jeżeli dane (1 pakiet) są przenoszone dłużej, niż jest określone w tym miejscu, wtedy transmisja zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z ustawionym błędem 24 lub 66).
W przypadku transmisji wiadomości Master jest to czas oczekiwania na odbiór żądanej wiadomości.
Domyślną wartością jest 2000 ms.
Filtrować znaki ECHOOkreśla, czy pierwsze odebrane dane mają zostać usunięte (odfiltrowane), ponieważ są to powtarzające się znaki nadawanej wiadomości.
Notatka: Odebrane odfiltrowane znaki ECHO są odnotowane razem z pozostałymi odebranym znakami w pozycji "/COMM/Monitor" INFO systemu.
Nie (domyślnie) - Nie filtrować
Tak - Filtrować. Zostanie usuniętych tyle pierwszych znaków, ile zostało wysłane w ostatniej wiadomości. Ma znaczenie tylko jeżeli jest stosowany konwerter łącze szeregowe->Ethernet i konwerter ten zwraca nadane znaki.
Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy aplikacja PROMOTIC nie będzie się podłączać do serwera bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji lecz podłączy się do serwera dopiero przy pierwszej transmisji.
Zamknij połączenie po każdej transmisjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy po każdej transmisji połączenie zostanie zakończone. Przy następnej transmisji danych aplikacja najpierw będzie się podłączać do serwera.
Opcja bardzo zwalnia komunikację i dlatego jest odpowiednia tylko dla bardzo rzadkich trasnmisji. Nieustanne otwieranie i zamykanie połączenia może powodować problemy po stronie sterownika PLC i częsta komunikacja z zamykaniem połączenia może być z tego powodu zawodna.
Jeżeli jest konieczne wysyłać większą ilość wiadomości i dopiero potem zakończyć połączenie, wtedy jest lepszym sposobem NIE zaznaczać ten konfigurator (połączenie było by zamykane po transmisji każdej wiadomości) lecz po transmisji wszystkich wiadomości wywołać metodę ClosePort.
Patrz również: Connection Limit - Ograniczenie ilości otwartych połączeń.
Maks.ilość wierszy w INFO/COMM, karta "Monitor"W INFO systemie można dokłąadnie śledzić stan transmisji. Informacja znajduje się w pozycji "COMM"".
Pozycja ta zawiera kilka kart. Karta "Monitor" zawiera cykliczną listę historii transmisji włącznie z znakami, które były transmitowane. Przy pomocy tego konfiguratora można wprowadzić wielkość tej listy cylkicznej.
Domyślną wartością jest 1000.
Notatka:
Parametry "Numer zdalnego portu TCP/UDP" oraz "Typ transmisji Ethernet" zazwyczaj bywają przedpisane przez automaty i wtedy jest konieczne określić w tym miejscu tych samych wartości.
Dla danego drivera komunikacyjnego wartości te są opisane w PROMOTIC dokumentacji (patrz na przykład opis PmModbusMr). Poza tym jest wyświetlana pomoc pod linią bezpośrednio w opisywanym oknie konfiguracyjnym.

Historia:
Pm9.00.26: W konfiguratorze "Adres sieciowy" można wprowadzić również adres IPv6.
© MICROSYS, spol. s r.o.