Promotic

Sieci komputerowe i Ethernet - Notatki oraz narzędzia

Rozdział ten opisuje różne instrukcje i notatki dotyczące utrzymania i konfiguracji sieci komputerowych. Witamy jakiekolwiek uwagi dotyczące sprecyzowania czy uzupełnienia niżej przedstawionych informacji.

Narzędzia sieciowe w SO Windows

Następujące oprogramowania pomocnicze zawsze znajdują się w SO Windows i można je uruchomić na przykład z wiersza poleceń. Jeżeli zostaną uruchomione bez parametrów lub z parametrem /?, wtedy zostanie wyświetlona pomoc dotycząca wszystkich opcji.

>ipconfig /all ... Wyświetli konfigurację protokołu IP i adapterów Ethernet.
>route print ... Wyświetli i przetwarza sieciową tablicę tras.
>arp -a ... Wyświetli i uporządkowuje tablicę do konwersji adresów IP na fizyczne MAC adresy. Tablicę tą wykorzystuje protokół ARP.
>tracert www.google.com ... Wypisze szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów na drodze do wybranego celu w sieci.
>netstat ... Wyświetla bieżące podłączenia sieciowe i statystykę TCP/IP.


Plik HOSTS:
W folderze "/Windows/system32/drivers/etc" znajduje się plik tekstowy hosts (bez rozszerzenia). Plik ten zawiera mapowanie adresów IP na nazwy komputera. Można tutaj ręcznie wprowadzić nazwę dla danego IP adresu. W tym pliku znajduje się chyba prawie zawsze linia:
127.0.0.1 localhost
Adres 127.0.0.1 jest uniwersalnym adresem i określa bieżący komputer. Zamiast owego adresu można stosować także słowo localhost. Edycja omawianego pliku jest stosowna, jeżeli inny komputer posiada adres IP (np. 121.47.0.15) i równocześnie ten komputer nie posiada nazwy siecowej. Jeżeli wpiszesz do pliku następijącą linię, wtedy możesz odnosić się do owego komputera również przy pomocy nazwy (np. promotic2):
121.47.0.15 promotic2

Connection Limit - Ograniczenie ilości otwartych połączeń

Ograniczenie ilości otwartych połączeń zostało wprowadzone w SO Windows XP sp2 oraz 2003 sp1a. i zostało usunięte w SO Windows Vista sp2 i nowszych. Następujący tekst dotyczy tylko dla tych wersji SO Windows, w których ograniczenie to jest zastosowane.

Ilość owartych połączeń w jednej chwili jest ograniczona do 10. Ma to zabezpieczyć Twój system przed malware (malicious software) i jego szybkiemu rozprzestrzenianiu się po sieci.

Jeżeli chcesz stwierdzić, czy Twój system osiągnął już poziom omawianego ograniczenia, wtedy popatrz do przeglądarki podglądu zdarzeń SO Windows (instrukcja: Start->Uruchom oraz wprowadź Eventvwr.msc). W przeglądarce wybierz pozycję System i patrz na kolumnę Zdarzenie. Jeżeli znajduje się tam liczba 4226, wtedy Twój system osiągnął poziom omawianego ograniczenia.

Omawiane ograniczenie może przeszkadzać podczas biegu aplikacji PROMOTIC. Na przykład jeżeli komunikujesz się równocześnie z 10 lub większą ilością sterowników PLC poprzez Ethernet (patrz Sposoby komunikacji i współdzielenia danych w aplikacji PROMOTIC), wtedy osiągniesz poziom omawianego ograniczenia.
1. rozwiązaniem jest w obiekcie PmaComm ustawienie parametrów Ethernet: Podłączyć dopiero przy pierwszej transmisji oraz Zamknij połączenie po każdej transmisji tak, że każda transmisja wytworzy połączenie, przeniesie dane i zakończy połączenie. Tak można osiągnąć tego, że w jednej chwili nie będzie istnieć więcej niż 10 połączeń, lecz może to zwolnić szybkość transmisji danych. Zazwyczaj jest lepszym rozwiązaniem NIE ustawiać Zamknij połączenie po każdej transmisji lecz wywołać metodę ClosePort dopiero po osiągnięciu wymaganej ilości wiadomości.
2. rozwiązaniem jest wykorzystanie oprogramowania, który może zwiększyć poziom omawianego ograniczenia (np. z 10 na 50). Na Internecie można znaleźć takie oprogramowanie, na przykład:
- "xp-AntiSpy".
- może również pomóc "TCP Optimizer".
- i inne.
Nawigacja:
 
 
- Sieci komputerowe i Ethernet - Notatki oraz narzędzia
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.