Promotic

Jak można stwierdzić wersję PROMOTIC

Wersję systemu PROMOTIC można stwierdzić w różnych miejscach w różny sposób:

- W środowisku deweloperskim można stwierdzić aktualną (uruchomioną) wersję PROMOTIC w menu "Pomoc > O aplikacji" i w pasku stanu w prawym dolnym rogu.


- W INFO systemu narzędzi (w środowisku deweloperskim lub w runtime) w pozycji "SYSTEM". W karcie "Application" wyświetla się pozycje:
- Promotic version: bieżąca (uruchomiona) wersja PROMOTIC.
- Application created: wersja PROMOTIC, w której została aplikacja wytworzona. Ta informacja jest zapisana bezpośrednio w pliku app.pra.
- Application edited: wersja PROMOTIC, w której była aplikacja ostatnio edytowana.


- Bieżącą wersję PROMOTIC można w skrypcie stwierdzić przy pomocy metody Pm.GetSystemInfo z parametrem "pm.version".


- W istniejącej aplikacji można stwierdzić wersję PROMOTIC w INI pliku tejże aplikacji w sekcji [Info].
Nawigacja:
 
 
- Jak można stwierdzić wersję PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.