Promotic

Jak drukować dokumentację

Użytkownik może sobie sam wydrukować całą dokumentację (lub jej część) bezpośrednio z wersji elektronicznej - z dokumentacji, którą można otworzyć w środowisku deweloperskim PROMOTIC.

Druk pojedyńczych stron dokumentacji:
W dokumentacji należy zaznaczyć wybraną stonicę oraz dać polecenie do druku. W oknie "Drukowanie tematów" należy wybrać "Drukuj wybrany temat" oraz potwierdzić przy pomocy przycisku "OK". Po chwili wyświetli się następne okno 'Drukowanie', w którym należy dana opcja potwierdzić przy pomocy przycisku "OK".

Druk rozdziałów dokumentacji:
W dokumentacji należy wybrać wymagany rozdział kursorem oraz dać polecenie do druku. W oknie Drukowanie tematów wybrać "Drukuj wybrany nagłówek i wszystkie tematy podrzędne" oraz potwierdzić przy pomocy przycisku "OK". Po chwili wyświetli się następne okno 'Drukowanie', w którym należy dana opcja potwierdzić przy pomocy przycisku "OK".
Nawigacja:
 
 
- Jak drukować dokumentację
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.