Update cookies preferences
Promotic

Jak uruchomić aplikację PROMOTIC jako usługę Windows

Jeżeli chcesz uruchomić aplikację PROMOTIC jako usługę Windows wtedy jest konieczne uruchomienie programu PmRtManager jako usługę Windows i skonfigurowanie go tak, żeby uruchamiał wymaganą aplikację (lub kilka aplikacji).
W ten sposób uruchomiona aplikacja działa jako usługa Windows.

Opis uruchomienia programu PmRtManager jako usługę Windows - patrz PmRtManager jako usługa Windows.
Nawigacja:
 
 
- Jak uruchomić aplikację PROMOTIC jako usługę Windows
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.