Promotic

PmRtManager jako usługa Windows

Usługa SO Windows to program, który działa bez względu na to, czy w SO Windows jest zalogowany jakikolwiek użytkownik.
Działa z uprawnieniami ustawionego użytkownika Windows, można ją ustawiać oraz nią sterować standardowymi narzędziami Windows (konsola Services.msc).
Chociaż użytkownik może ją uruchomić/zatrzymać przy pomocy polecenia z wiersza poleceń lub z konsoli administratora, jest to tylko polecenie akcji, rzeczywiste uruchomienie/zartrzymanie zawsze wykona sam system Windows, bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany lokalnie czy zdalnie.

Jeżeli jest uruchomiony manager bieżących aplikacji PmRtManager jako usługa Windows, wtedy również nim uruchomione aplikacje zachowują się podobnie jako usługa Windows.
Z punktu widzenia SO Windows uruchomione aplikacje nie są rzeczywistą usługa. Ale ponieważ zostały uruchomione rzeczywistą usługą PmRtManager, działają bez względu na to, czy do systemu Windows jest zalogowany jakikolwiek użytkownik.
Takie aplikacje działają na koncie identycznego użytkownika z identycznymi uprawnieniami, jak rzeczywista usługa. Takie aplikacje nie pojawiają się w liście zarejestrowanych usług SO Windows, ich ustawienie oraz sterowanie jest w pełni w gestii managera bieżących aplikacji PmRtManager. Jako rzeczywista usługa jest ustawiony tylko manager bieżących aplikacji PmRtManager.exe, i dlatego można go ustawiać oraz sterować standardowymi narzędziami SO Windows (konsola Services.msc). To jest podstawowy sposób, jak uruchamiać aplikacje PROMOTIC (ale również inne programy) jako usługę Windows.

Uwaga! Jeżeli aplikacja PROMOTIC działa jako usługa Windows, wtedy powinna działać w tle jako serwer bez lokalnego interfejsu użytkownika.
Widoczną aplikacją (lokalny lub zdalny klient) powinna być inna aplikacja PROMOTIC (nie usługa) lub Web klient.

Instalacja, deinstalacja oraz ustawienie usługi managera bieżących aplikacji

Program użytkowy PmRtManager.exe jest częścią systemu PROMOTIC i znajduje się w folderze \Promotic\Tools\PmRtManager, jednak nie jest on ustawiony jako usługa Windows. Jeżeli jest potrzeba użytkować PmRtManager.exe jako usługę Windows, wtedy jest konieczne wykonać polecenie PmRtManager -i. Po zarejestrowaniu ustawienie, zatrzymywanie oraz uruchamianie wykonywane jest przy pomocy standardowych narzędzi SO Windows. Programem (usługą) można sterować za pomocą parametrów z wiersza poleceń. Okno wiersza poleceń musi być uruchomione z podwyższonymi uprawnieniami jako Administrator. Pojedyńcze polecenia:
 
PmRtManager -i - Wykona dodanie usługi SO Windows dla programu PmRtManager. Usługa zostanie ustawiona tak, żeby uruchamiała się automatycznie przy uruchomieniu komputera.
PmRtManager -u - Usunie usługę SO Windows dla programu PmRtManager.
PmRtManager -s - Wykona uruchomienie usługi SO Windows dla programu PmRtManager.
PmRtManager -k - Wykona zatrzymanie usługi SO Windows dla programu PmRtManager.
PmRtManager - Uruchomi program PmRtManager jako zwykłą aplikacja a nie jako usługę Windows. Ikona aplikacji pojawi się w pasku systemowym SO Windows pomiędzy ikonami po prawej. Umożliwia korzystanie z PmRtManagera jako zwykłego programu, i dlatego również pilnowane programy zostaną uruchamiane jako zwykłe programy.
Uwaga!
Przestarzały sposób uruchamiania aplikacji PROMOTIC jako usługa przy pomocy dwu usług (Instsrv.exe oraz Srvany.exe) już nie jest wskazany. Mankamentem tego rozwiązania w porównaniu do PmRtManager jest wymóg posiadanie usługi, pracochłonne ustawienie a zwłaszcza podczas zatrzymywania (zawieszenia) aplikacji PROMOTIC usługa nadal utrzymuje, że aplikacja działa poprawnie (brakuje tam funkcja WatchDog). Usługi są zawarte w pakiecie Windows Resource Kit, która jest darmowo do pobrania na stronach firmy Microsoft, opis instalacji patrz http://support.microsoft.com/kb/137890.
Patrz również:

Historia:
Pm8.02.08: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- PmRtManager jako usługa Windows
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.