Promotic

PmRtManager - Manager uruchomionych aplikacji

Komponent manager uruchomionych aplikacji PmRtManager to samodzielny program użytkowy PmRtManager.exe, który jest dostarczany równocześnie z systemem PROMOTIC (w folderze \Promotic\Tools\PmRtManager).
Konfiguracja programu jest wczytywana z pliku PmRtManager.ini (patrz PmRtManager jako WatchDog).
Ten komponent jest w pełni funkcjonalny darmowo.

Wspólne ustawienia systemu dla wszystkich typów uruchmiania:

- Zalogowany użytkownik powinien posiadać zezwoloną Pełną kontrolę w celu zarządzania zawartości folderu \GTemp, który zawiera pliki LOG (PmRtManagerA.log a PmRtManagerB.log).
- W celu uruchomienia programu PmRtManager musi on posiadać uprawnienie SO Windows dla uruchamiania usługi Web serwera na danym porcie. To uprawnienie uzyska PmRtManager uruchomiony jako administrator.
- Dla innego użytkownika Windows należy zezwolić uruchamianie Web serwera na danym porcie, najlepiej przy pomocy programu użytkowego PmHttpConfig.exe.
W górnej części okna (Permissions to run PROMOTIC Web servers) należy dodać adres Web serwera (domyślnie: http://NazwaKomputera:81/) oraz w karcie "Permissions" dodać użytkownika Windows, na którego koncie zostanie PmRtManager uruchomiony oraz u użytkownika należy wszystko zezwolić.


PmRtManager posiada dwie podstawowe funkcje:

PmRtManager jako WatchDog

Umożliwia uruchomienie żądanych aplikacji podczas uruchomienia komputera.
Jeżeli któraś z uruchomionych aplikacji przestanie działać lub zostanie zatrzymana, wtedy manager jest w stanie taką aplikację uruchomić ponownie, ewentualnie cały komputer.
Patrz PmRtManager jako WatchDog.

PmRtManager jako usługa Windows

PmRtManager może być uruchomiony jako usługa Windows lub jako zwykła aplikacja.
Jeżeli jest uruchomiony jako usługa Windows, wtedy nim uruchomione aplikacje działają jako usługa Windows.
Jeżeli jest uruchomiony jako zwykła aplikacja, wtedy nim uruchomione aplikacje działają jako zwykłe aplikacje.
Patrz PmRtManager jako usługa Windows.
Uwaga!
Działanie PmRtManager można monitorować poprzez Web interfejsu domyślnie pod adresem: http://NazwaKomputera:81/info.html.

Historia:
Pm8.02.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.