Promotic

PmRtManager - Správce běžících aplikací

Komponenta správce běžících aplikací PmRtManager je samostatným nástrojem PmRtManager.exe, který je dodáván současně se systémem PROMOTIC (ve složce \Promotic\Tools\PmRtManager).
Konfigurace programu se čte ze souboru PmRtManager.ini (nutno ho vytvořit ve složce \GCfg).
Tato komponenta je funkční zdarma.

Požadovaná nastavení systému pro všechny typy spouštění:

- Přihlášený uživatel musí mít povolená Plná práva pro administraci obsahu složky \GTemp, ve kterém se nachází LOG soubory (PmRtManagerA.log a PmRtManagerB.log).
- PmRtManager musí mít ke svému spuštění oprávnění OS Windows pro spuštění služby Web serveru na daném portu. Toto oprávnění získá PmRtManager spuštěný jako správce.
- Pro jiného Windows uživatele je nutné povolit spuštění Web serveru na daném portu, nejlépe pomocí nástroje PmHttpConfig.exe.
V horní části okna (Permissions to run PROMOTIC Web servers) je potřeba přidat adresu Web serveru (přednastaveno: http://NázevPočítače:81/) a v kartě "Permissions" přidat Windows uživatele, pod kterým bude PmRtManager spouštěn a u uživatele všechno povolit.


PmRtManager má dvě funkce:

PmRtManager jako WatchDog

Umožňuje spuštění požadovaných aplikací při startu počítače.
Pokud přestane některá z běžících aplikací fungovat nebo je zastavena, pak je schopen restartovat tuto aplikaci, případně celý počítač.
Viz PmRtManager jako WatchDog.

PmRtManager jako služba Windows

PmRtManager může běžet buď jako služba Windows nebo jako obyčejná aplikace.
Pokud běží jako služba Windows, pak i jím spouštěné aplikace běží jako služba Windows.
Pokud běží jako normální aplikace, pak i jím spouštěné aplikace běží jako normální aplikace.
Viz PmRtManager jako služba Windows.
Upozornění!
Činnost PmRtManager lze monitorovat přes Web rozhraní implicitně na adrese: http://NázevPočítače:81/info.html.

Historie:
Pm8.02.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.