Update cookies preferences
Promotic

Zabezpečení Web aplikace

Zabezpečení Web aplikace spočívá jednak v zabezpečení aplikace před neoprávněným použitím (systém uživatelů a oprávnění) a také v zabezpečení Web serveru a HTTP protokolu (šifrování, nastavení zabezpečení v hlavičkách, atd.).

Správa a nastavení uživatelů a skupin uživatelů

U všech PROMOTIC uživatelů (lokálních i síťových) se nastavují kritéria, která při přihlašování musí uživatel splnit, aby byl systémem akceptován. Jedná se zejména o přihlašovací jméno a heslo. Autentizace uživatele má velký význam pro následné omezení přístupu uživatelů ke kritickým částem aplikace pomocí vytváření oprávnění u jednotlivých částí aplikace nebo pomocí skriptů. K vlastnímu omezení přístupu jednotlivých uživatelů ke kritickým částem aplikace se využívá zařazování uživatele do skupin uživatelů (lze použít i přiřazení priority uživateli).
 
K autentizaci PROMOTIC uživatelů lze použít Basic nebo Digest autentizaci, k autentizaci Windows uživatelů v doméně lze použít NTLM autentizaci. Volba autentizace se provede v konfigurátoru "Rozšířená konfigurace".
 
Upozornění! U Basic autentizace je jméno a heslo v hlavičkách HTTP požadavků v kódování Base64 (nešifrované podoba, takže je zjistitelná). Proto je lepší použít šifrovaný protokol HTTPS, který toto nebezpečí značně eliminuje. Další možností je použít zabezpečenou Digest autentizaci, takže heslo není zjistitelné. Místo hesla je uveden pouze otisk hesla (Hash) tzn. Digest. Nejvyšší stupeň ochrany poskytuje NTLM autentizace Windows uživatelů v doméně, kde autentizaci provádí přímo prohlížeč vůči doméně. Používá se především v intranetu v podnicích.

Viz Uživatelé, Oprávnění, PmUser, Uživatelé a oprávnění.

HTTPS - zabezpečený HTTP protokol

Nastavením konfigurátoru "https služba" lze zabezpečit šifrování spojení mezi Web prohlížečem a Web serverem jako ochranu před odposloucháváním a podvržením dat. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) používá protokol HTTP, a přenášená data jsou šifrována pomocí SSL/TLS. Základním kamenem zabezpečení poskytovaného protokoly SSL/TLS jsou digitální certifikáty.

Viz HTTPS - zabezpečený HTTP protokol.

Nastavení hlaviček v HTTP odpovědi Web serveru

Existují hlavičky HTTP požadavku (RequestHeaders), ty nastavuje Web prohlížeč. Dále existují hlavičky HTTP odpovědi (ResponseHeaders), ty nastaví Web server PROMOTIC. Hlavičkami se dá velmi ovlivnit úroveň bezpečnosti a chování prohlížečů, HTTP komunikace.

Viz Rozšířená konfigurace.
© MICROSYS, spol. s r.o.