Promotic

Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber)

Jedinečné číslo uživatele slouží pro zvýšení ochrany aplikace systému PROMOTIC proti neoprávněné editaci, prohlížení nebo spouštění (viz Autorizace pro editaci aplikace). Aplikaci pak lze spouštět nebo editovat pouze s konkrétním licenčním klíčem (nebo skupinou licenčních klíčů).
Jedinečné číslo uživatele je "vypáleno" do konkrétního licenčního klíče (nebo skupiny licenčních klíčů).
- Ve vývojovém prostředí lze použít jedinečné číslo uživatele v konfigurátoru "PmaRoot > Aplikace > Editace aplikace s ověřením hesla".
- V runtime prostředí (ve spuštěné aplikaci) lze načíst jedinečné číslo uživatele (nebo číslo licence - je uvedené na štítku klíče a je také jedinečné) metodou Pm.LicenceInfo. Pomocí informací z této vlastnosti může projektant aplikace volitelně "zaklíčovat" přístup k vybraným komponentám PROMOTIC nebo i k celé aplikaci (viz příklad v metodě Pm.LicenceInfo).


Podmínky registrace jedinečného čísla uživatele:
- Jedinečné číslo uživatele je číslo, které přiděluje uživateli na jeho žádost poskytovatel - firma MICROSYS, spol. s r.o.
- Poskytovatel eviduje každé přidělené číslo uživatele.
- Toto číslo je jedinečné pro uživatele, který si ho vyžádal. Poskytovatel (firma MICROSYS, spol. s r.o.) garantuje přidělení konkrétního čísla jedinému uživateli.
- Koncový uživatel může požádat o přidělení více čísel.


Obchodní podmínky:
Za přidělení skupinového čísla se neplatí žádný poplatek. Poplatek se platí za runtime licenci PmUserNumber pro konkrétní aplikaci.
Požadavek na vypálení čísla uživatele uvádí koncový uživatel v objednávce na vypálení licence licenčního klíče. Pokud má koncový uživatel přiděleno více čísel uživatele, pak je nutno uvést v objednávce, které číslo uživatele požaduje do licenčního klíče vypálit.
© MICROSYS, spol. s r.o.