Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komponenty zabezpečení

Zabezpečovací komponenty slouží k různým ochranám aplikace PROMOTIC.
 

Složky a soubory systému PROMOTIC

Zabezpečení složek systému PROMOTIC
 
viz Zabezpečení složek systému PROMOTIC

PmManager

Nastavení zabezpečení systému PROMOTIC
 
viz Zabezpečení

Uživatelé a oprávnění

Uživatelé, skupiny uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém
 
viz Uživatelé, skupiny uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém

Zabezpečení webové aplikace

Zabezpečení webové aplikace spočívá jednak v zabezpečení aplikace před neoprávněným použitím (systém uživatelů a práv) a také v zabezpečení Webového serveru a HTTP protokolu (šifrování, nastavení zabezpečení v hlavičkách, atd.).
 
viz Zabezpečení webové aplikace

SafeOper

Nastavení OS Windows k zabezpečení aplikace proti nežádoucím zásahům uživatelské obsluhy.
 
viz Komponenta SafeOper

PmRtManager

Nástroj, který umožňuje spouštět aplikace jako službu nebo jako WatchDog.
 
viz PmRtManager - správce běžících aplikací

PmUserNumber

ochrana aplikace proti neoprávněné editaci, prohlížení nebo spouštění
 
viz Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice