Update cookies preferences
Promotic

Komponenty zabezpečení

Zabezpečovací komponenty slouží k různým ochranám aplikace PROMOTIC.

Složky a soubory systému PROMOTIC

Zabezpečení složek systému PROMOTIC.

Viz Zabezpečení složek systému PROMOTIC.

PmManager

Nastavení zabezpečení systému PROMOTIC.

Viz Zabezpečení.

Uživatelé a oprávnění

Uživatelé, skupiny uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém.

Viz Uživatelé, skupiny uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém.

Zabezpečení Web aplikace

Zabezpečení Web aplikace spočívá jednak v zabezpečení aplikace před neoprávněným použitím (systém uživatelů a oprávnění) a také v zabezpečení Web serveru a HTTP protokolu (šifrování, nastavení zabezpečení v hlavičkách, atd.).

Viz Zabezpečení Web aplikace.

SafeOper

Nastavení OS Windows k zabezpečení aplikace proti nežádoucím zásahům uživatelské obsluhy.

Viz Komponenta SafeOper.

PmRtManager

Nástroj, který umožňuje spouštět aplikace jako službu Windows nebo jako WatchDog.

Viz PmRtManager - Správce běžících aplikací.

PmUserNumber

Ochrana aplikace proti neoprávněné editaci, prohlížení nebo spouštění.

Viz Jedinečné číslo uživatele (PmUserNumber).
© MICROSYS, spol. s r.o.