Promotic

Prototypy a instance

Pokud aplikace PROMOTIC obsahuje větší množství shodných objektů nebo jejich logických celků, pak můžete při tvorbě aplikace použít objekty Prototyp (šablona) a Instance (vyhodnocená kopie šablony).

Každá instance objektu PmaPrototype (objektu PmgPrototype) se liší "pouze" hodnotami parametrů Pma objektu (parametrů Pmg objektu).
Prototyp (aplikační i grafický) může obsahovat mimo jiné také instance jiných prototypů.

Prototypy (Pma i Pmg) lze umístit:
- Lokálně (lokální prototyp)
- Objekt PmaPrototype je v tom případě umístěn na libovolném místě ve stromu Pma objektů (v objektu PmaFolder nebo PmaRoot).
- Objekt PmgPrototype je v tom případě umístěn ve stromu Pmg objektů ve větvi /#Prototypes.
- Globálně (globální prototyp).
- Objekt PmaPrototype je v tom případě umístěn ve stromu Pma objektů ve větvi /#Global/PmaPrototypes.
- Objekt PmgPrototype je v tom případě umístěn ve stromu Pma objektů ve větvi /#Global/PmgPrototypes.

Historie:
Pm9.00.10: Opravy chyb a zdokonalení editace lokálních i globálních Pma a Pmg prototypů.
- při přejmenování prototypu lze zvolit, zda se má název prototypu změnit i ve všech jeho instancích
- při odstranění prototypu lze zvolit, zda se mají s prototypem odstranit i všechny jeho instance
- v okně pro výběr prototypu lze nyní vytvořit nový lokální i globální Pma nebo Pmg prototyp
- objekt PmaFolder lze nyní zkopírovat do nového globálního objektu PmaPrototype
- objekt PmgBox lze nyní zkopírovat do nového lokálního nebo globálního objektu PmgPrototype
Pm8.02.00: Vytvořeny nové objekty PmgPrototype a PmgInstance.
Tyto objekty umožňují vytvořit sadu společných objektů (instancí) postavených na společném vzoru (prototypu). Instance se mohou lišit jen pozicí, parametry a proměnnými - vše ostatní je definováno v prototypu.
Výhodou je že změnou v prototypu se změní všechny instance najednou. Koncepce je podobná jako u Pma objektů PmaInstance a PmaPrototype.
Pm8.00.06: Vytvořeny nové objekty PmaPrototype a PmaInstance.
Tyto objekty umožňují vytváření prototypů (vzorů) a jejich instancí a mohou velmi ulehčit vytváření a údržbu aplikace v případech že je v aplikaci více podobných podstromů objektů (např. pokud v kotelně je více kotlů obsahující stejná data).
V jednom prototypu (objekt PmaPrototype představující například kotel) se vytvoří celá struktura objektů (vytvoří se podobjekty) a objekty PmaInstance budou představovat konkrétní použití prototypu (tzn. budou představovat například Kotel, Kotel2, ...).
© MICROSYS, spol. s r.o.