Promotic

Prototypy i instance

Jeżeli aplikacja PROMOTIC zawiera większą ilość identycznych obiektów lub ich logicznych grup, wtedy można podczas tworzenia aplikacji zastosować obiekty Prototyp (szablon) oraz Instance (obliczona kopia szablonu).

Każda instancja obiektu PmaPrototype (obiektu PmgPrototype) różni się "tylko" wartościami parametrów Pma obiektu (parametrów Pmg obiektu).
Prototyp (aplikacyjny oraz graficzny) może zawierać między innymi również instancje innych prototypów.

Prototypy (Pma i Pmg) można zamieścić:
- Lokalnie (lokalny prototyp)
- W tym przypadku obiekt PmaPrototype znajduje się na dowolnej pozycji w drzewie Pma obiektów (w obiekcie PmaFolder lub PmaRoot).
- W tym przypadku obiekt PmgPrototype znajduje się w drzewie Pmg obiektów w gałęzi /#Prototypes.
- Blobalnie (globalny prototyp).
- W tym przypadku obiekt PmaPrototype znajduje się w drzewie Pma obiektów w gałęzi /#Global/PmaPrototypes.
- W tym przypadku obiekt PmgPrototype znajduje się w drzewie Pma obiektów w gałęzi /#Global/PmgPrototypes.

Historia:
Pm9.00.10: Korekty błędów oraz udoskonalenia edycji lokalnych oraz globalnych Pma oraz Pmg prototypów.
- podczas zmiany nazwy prototypu można wybrać, czy nazwa prototypu ma zostać zmieniona również we wszystkich jego instancjach
- podczas usunięcia prototypu można wybrać, czy wraz z prototypem mają zostać usunięte również jego wszystkie instancje
- w oknie do wyboru prototypu można teraz wytworzyć nowy lokalny oraz globalny Pma lub Pmg prototyp
- obiekt PmaFolder można teraz skopiować do nowego globalnego obiektu PmaPrototype
- obiekt PmgBox można teraz skopiować do nowego lokalnego lub globalnego obiektu PmgPrototype
Pm8.02.00: Wytworzono nowe obiekty PmgPrototype oraz PmgInstance.
Te obiekty umożliwiają wytworzenie grupy obiektów (instancji) założonych na wspólnym szablonie (prototypie). Instancje mogą się różnić tylko pozycją, parametrami i zmiennymi - wszystko pozostałe jest zdefiniowane w prototypie.
Zaletą jest, że przez zmianę w prototypie zostaną jednocześnie zmienione wszystkie instancje. Koncepcja ta jest podobna jak w przypadku Pma obiektów PmaInstance i PmaPrototype.
Pm8.00.06: Wytworzono nowe obiekty PmaPrototype oraz PmaInstance.
Te obiekty umożliwiają wytwarzanie prototypów i ich instancji i mogą bardzo ułatwić wytwarzanie i utrzymanie aplikacji w przypadkach, że w aplikacji znajduje się kilka podobnych drzew podrzędnych (na przykład jeżeli w kotłowni jest kilka kotłów zawierających takie same dane).
W jednym prototypie (obiekt PmaPrototype przedstawiający na przykład kociol) można wytworzyć całą strukturę obiektów (można wytwoprzyć podobiekty) i obiekty PmaInstance z kolei będą wtedy przedstawiać konkretne zastosowanie szablonu (tzn. będą przedstawiać na przykład Kociol1, Kociol2, ...).
© MICROSYS, spol. s r.o.