Promotic

Obiekt PmaPrototype (Prototyp)

Opis:
Patrz: PmaPrototype - Szczegółowy opis obiektu

Obiekt przedstawia prototyp (folder szablonu), do którego można włożyć kolejne Pma obiekty. W ten sposób można wytworzyć strukturę drzewiastą obiektów (rozpoczynających się od obiektu PmaPrototype), które tworzą zawartość prototypu. Przez to jest podobny do obiektu PmaFolder, lecz w odróżnieniu od niego nie przedstawia jednak rzeczywistego drzewa obiektów, które istnieje w uruchomionej aplikacji. Istnieje wyłącznie w środowisku deweloperskim i służy jako prototyp (szablon) do wytwarzania kopii prototypu (podczas uruchamiania aplikacji), przy pomocy obiektu PmaInstance (który przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) bieżącego prototypu w uruchomionej aplikacji).

W obiekcie PmaPrototype można zakładać następne Pma obiekty (podobnie jak obiektu PmaRoot oraz PmaFolder).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot oraz PmaFolder (nie można go wytworzyć w obiekcie PmaPrototype). W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Obiekt ten przejmuje właściwości, metody oraz zdarzenia obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
ObiektOgólne informacje dotyczące danego obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmPrototype -> PmaPrototype
Pm8.02.11: Obszerne optymalizacje, które przyśpieszają start aplikacji oraz zmniejsza wielkość korzystanej pamięci (np. wspólne skrypty w instancjach inicjalizują się tylko raz).
Pm8.00.08: po uruchomieniu aplikacji przyspieszone kopiowanie obiektów podległych z PmaPrototype do PmaInstance.
Pm8.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.