Promotic

Kopiuj do nowego obiektu PmaPrototype - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów kopiowania obiektu PmaFolder do nowego globalnego obiektu PmaPrototype. Do tego prototypu zostaną skopiowane wszystkie podobiekty oraz właściwości źródłowego obiektu PmaFolder.
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć wyborem "Kopiuj do nowego obiektu PmaPrototype ..." w lokalnym menu obiektu PmaFolder.
Konfiguratory:
Obiekt PmaFolderŚcieżka do źródłowego obiektu PmaFolder.
Skonwertuj PmaFolder do obiektu PmaInstanceJeżeli jest zaznaczone, wtedy wybrany obiekt PmaFolder zostanie skonwertowany do obiektu PmaInstance a następnie zostanie usunięty wraz ze wszystkimi podobiektami. Nazwa prototypu w instancji zostanie automatycznie ustawiona na wybraną nazwę nowego obiektu PmaPrototype.
Nazwa globalnego prototypuNazwa nowego obiektu PmaPrototype.
Ścieżka do globalnego prototypuŚcieżka do nowego obiektu PmaPrototype.

Historia:
Pm9.00.10: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.