Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmaInstance (Instancja)

Opis:
Obiekt przedstawia instancję (egzemplarz, wcielenie) obiektu PmaPrototype (szablonu). Po uruchomieniu aplikacji zostanie do niego automatycznie skopiowana zawartość prototypu. Funkcjonowanie konceptu prototypu i instancji (włącznie z parametrami Pma obiektu) jest dokładnie opisane w opisie obiektu PmaPrototype.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych Pma obiektów.

Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmaObject.
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Instancja Ustawienia podstawowe obiektu PmaInstance
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmInstance -> PmaInstance
Pm8.03.05: Optymalizacja (przyspieszenie) wczytywania obiektu z obiektu PmaPrototype podczas startu runtime.
Pm8.00.06: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice