Promotic

Instancja - karta obiektu PmaInstance

Opis:
Ustawienia podstawowe obiektu PmaInstance.
Konfiguratory:
Umieszczenie prototypuUmożliwia określić umieszczenie prototypu.
Lokalny - Zostanie zastosowany lokalny PmaPrototype. Później w konfiguratorze "Ścieżka do prototypu" określa się ścieżka względna lub bezwzględna do lokalnego prototypu.
Globalny - Zostanie zastosowany globalny PmaPrototype. Później w konfiguratorze "Ścieżka do prototypu" określa się względną lub bezwzględną ścieżkę do globalnego prototypu (zamieszczonego w /#Global/PmaPrototypes).
Ścieżka do prototypuUmożliwia określić ścieżkę do obiektu PmaPrototype, według którego zostanie wytworzona bieżąca isntancja. Po uruchomieniu aplikacji zawartość odpowiedniego prototypu zostanie automatycznie skopiowana do bieżącej instancji.

Historia:
Pm9.00.09: Nowy konfigurator "Umieszczenie prototypu" określa, czy zostanie zastosowany lokalny lub globalny PmaPrototype.
© MICROSYS, spol. s r.o.