Promotic

Instance - karta objektu PmaInstance

Popis:
Základní nastavení objektu PmaInstance.
Konfigurátory:
Umístění prototypuUmožňuje zadat umístění prototypu.
Lokální - Bude použit lokální PmaPrototype. V konfigurátoru "Cesta k prototypu" se pak zadává relativní nebo absolutní cesta k lokálnímu prototypu.
Globální - Bude použit globální PmaPrototype. V konfigurátoru "Cesta k prototypu" se pak zadává název globálního prototypu (umístěného ve větvi /#Global/PmaPrototypes).
Cesta k prototypuUmožňuje zadat cestu k objektu PmaPrototype, podle kterého bude tato instance vytvořena. Po spuštění aplikace se obsah příslušného prototypu automaticky nakopíruje do této instance.

Historie:
Pm9.00.09: Nový konfigurátor "Umístění prototypu" určuje, zda bude použit lokální nebo globální PmaPrototype.
© MICROSYS, spol. s r.o.