Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Makro výraz $.par

Tento makro výraz představuje:
1) Odkaz na parametr Pma objektu nebo
 
Syntaxe:

$.par("xx")

- xx = název parametru Pma objektu nebo Pmg objektu.

Zastaralý tvar zápisu makro výrazu: $par:xx

 
Vyhodnocení makra se provádí kaskádním způsobem (bubláním), tzn. nejdříve se parametr daného jména hledá v objektu, ve kterém je makro výraz použitý. Pokud se tam nenajde, pak ho hledá v rodičích tohoto objektu (v objektech do kterých je daný objekt vnořen), až nakonec se hledá v objektu PmaRoot nebo PmgRoot.
 
Tento makro výraz lze použít:
- v konfigurátorech Pma objektů, např. v konfigurátoru "Titul obrazu", atd.

Jeho použití je v podstatě nutností v případě konceptů prototypů a instancí (objekty PmaPrototype a PmaInstance, kde parametry umožňují odlišnosti jednotlivých instancí.

- v konfigurátorech Pmg objektů, např. v konfigurátoru textu objektů PmgString, PmgButton, atd.
- při zadávání datových vazeb, např. v datové vazbě "PP - Vazba na vlastnost Pma objektu" a v datové vazbě "GP - Vazba na vlastnost Pmg objektu".
 
Poznámka: Parametr lze zjistit také ve skriptu pomocí metody PmaObject.GetPar nebo PmgObject.GetPar.
 
Vztah parametrů Pma objektů a Pmg objektů:

Důležité je, že lze předat parametr Pma objektu do obrazu jako Pmg objektu. Princip je, že parametr Pma objektu se nedostane dovnitř obrazu automaticky (Pmg objekt přímo "nevidí" parametr, který je definován mimo obraz). V obraze je nutno založit příslušný parametr v objektu PmgRoot a při otevření obrazu jej nastavit na hodnotu parametru Pma objektu. Toho lze dosáhnout:

- pomocí parametru sParams metody OpenView nebo
- pomocí makro výrazu v obrazu v konfigurátoru "Výchozí hodnota sParams".

 
Příklad:
Pokud nmb je parametr objektu PmgRoot a pokud byl obraz otevřen například metodou OpenView("/obraz", "", "par:nmb=2") a pokud je pod indentifikátorem textu boil uveden národní text "Kotel", pak výsledkem celého složeného makra je text "Kotel2".
$.join($.text("app","boil"),$.par("nmb"))

Konfigurační položky v editoru rozšířené hodnoty:
ParametrUrčuje název parametru
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice