Promotic

Obraz - karta objektu PmaPanel

Popis:
Základní nastavení obrazu. Definuje se zde popis obrazu, práva pro otevírání/zavírání, tisk obrazu, atd.
Konfigurátory:
Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.
Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Otevřít na klávesuKlávesa nebo kombinace kláves, po jejichž stisknutí bude otevřen daný obraz. Klávesu je nutno definovat stisknutím (ne editací).
Tento konfigurátor je zastaralý a je zobrazen pouze pokud obsahuje platnou hodnotu klávesy nebo kombinace kláves.
Výchozí hodnota sFrameParsParametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Hodnoty zde lze editovat ručně, nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře okno pro Nastavení výchozích hodnot sFramePars.

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sFramePars v metodě CreateView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.
Výchozí hodnota sViewParsParametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Jedná se o statické výchozí nastavení údajů.
Údaje lze také definovat dynamicky až při vlastním otevírání prohlížeče (viz parametr sViewPars v metodě CreateView). V tom případě dochází ke zkombinování údajů ze statického výchozího nastavení objektu s údaji předanými dynamicky. Pokud je stejný údaj uveden na obou místech, pak přednost dostane dynamický údaj, dodaný při otevření prohlížeče.

Umožňuje nastavit hodnotu parametrů objektu PmgRoot.
Tento parametr je pak přístupný v konfigurátorech obrazu pomocí Makro výraz $.par a ve skriptu metodou GetPar.
Každý jednotlivý parametr je zde tvořen identifikátorem (název) a hodnotou.
Syntaxe: "pars:{name1:value1;name2:value2; ...}".
Viz také: Parametry Pmg objektu.

Vztah parametrů Pma objektu a Pmg objektu:
Důležité je, že lze předat parametr Pma objektu do obrazu jako parametr Pmg objektu. Princip je, že parametr Pma objektu se nedostane dovnitř obrazu automaticky.
V obrazu je nutno založit v objektu PmgRoot příslušný parametr a při otevření obrazu ho nastavit na hodnotu parametru Pma objektu. Toho lze dosáhnout pomocí Makro výraz $.par, který umožňuje v tomto konfigurátoru získat hodnoty parametrů Pma objektu a vytvořit z nich parametry objektu PmgRoot.
Příklad: Existují parametry Pma objektu "name1" a "name2" s hodnotami "boiler" a "temperature". Hodnoty těchto parametrů se mají předat stejně se jmenujícím parametrům obrazu při otevření obrazu. Makro výraz: $.join("pars:{name1:",$.par("name1"),";name2:",$.par("name2"),";}") bude vyhodnocen na: "pars:{name1:boiler;name2:temperature;}". Takže vyhodnocením makro výrazu s využitím hodnot parametrů Pma objektu vznikla hodnota konfigurátoru, nastavující hodnoty parametrů obrazu pro otevření obrazu.
Téma nápovědy obrazuZde lze zadat identifikátor vnitřního dokumentu, který se zobrazí, pokud v obrazu (pokud je aktivní) stiskněte klávesu F1. V případě CHM souboru se zde zadává cesta (v případě souboru HLP - číslo) k vnitřnímu dokumentu. Například pokud byste chtěli zobrazit popis objektu PmaData v PromoticCs.chm, pak by to byla cesta: /pmdoc/Objects/Promotic/PmaData/Desc.htm. Viz konfigurátor "Cesta k runtime helpům". Viz také: Jak spouštět v aplikaci aplikační nápovědy.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
Nastavení skriptovacího jazykaNastaví typ skriptovacího jazyka (VBScript nebo JavaScript).
vbscript (zastaralé) - Všechny skripty v událostech Pmg objektů v tomto obrazu budou psány v jazyce VBScript.
Takový obraz nelze prohlížet jako Web obraz, protože Web prohlížeče nepodporují jazyk VBScript.
V tom případě následující konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je viditelný a lze zadat "full" a "client".
javascript - Všechny skripty v událostech Pmg objektů v tomto obrazu budou psány v jazyce JavaScript. Umožňuje plnou funkčnost Web obrazů pod všemi typy standardních Web prohlížečů (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...).
V tom případě následující konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" není viditelný a je nastavena úroveň "client".
Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikaceUrčuje způsob integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace. Jednak z hlediska přístupu k objektům aplikace ze skriptů v prohlížeči obrazu, a také opačně z hlediska přístupu k obsahu otevřeného prohlížeče obrazu z lokální aplikace.
Tento konfigurátor je viditelný pouze pokud je nastaven jazyk VBScript. Pro jazyk JavaScript je nastaven režim "client".
full - PLNÝ přístup ze skriptů k celé aplikaci (pouze pro VBScript) - Ze skriptů v prohlížeči obrazů je přístup k celé lokální aplikaci (tzn. k Pma objektům aplikace). Také z aplikace je přístup k obsahu otevřeného prohlížeče obrazu (tzn. k Pmg objektům). Ve skriptech v událostech Pmg objektů v lokálním prohlížeči obrazu lze přistupovat k celé lokální aplikaci stejně jako v událostech Pma objektů. Upozornění! Volba je povolena pouze pro jazyk VBScript. Pokud je obraz povolen i pro Web, pak je nutno testovat ve skriptech, zda je prohlížeč otevřen lokálně nebo ve Web obrazu například pomocí vlastnosti PmgRoot.ClientType.
Upozornění! Nastavení platí pouze pro lokální aplikaci, ve Web obrazu je prohlížeč obrazu vždy v režimu "client".
client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm - Ze skriptů v prohlížeči obrazů není přístup k lokální aplikaci (tzn. k Pma objektům), je pouze omezený přístup k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm, které tvoří rozhraní mezi prohlížečem obrazu a aplikací. Z aplikace není žádný přístup k obsahu otevřenému prohlížeče obrazu (tzn. ke Pmg objektům). Jedná se o doporučený způsob, kdy prohlížeč lokálního i Web obrazu má stejná omezení. Není proto nutno testovat, zda je prohlížeč otevřen lokálně nebo na Webu. A je podmínkou pro zajištění případného budoucího rozšiřování aplikace o nové budoucí možnosti systému PROMOTIC. Upozornění! Volba je povolena pro jazyk VBScript a JavaScript.
Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazuPři zatržení lze obraz otevřít vícekrát současně. Výhodné zejméná u parametrizovaných obrazů, kde lze současně otevřít tentýž obraz s různými parametry.
Upozornění! Volba je povolena pouze pro obrazy, kde konfigurátor "Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace" je nastaven na "client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmaPanel a objektu Pm".
© MICROSYS, spol. s r. o.