Update cookies preferences
Promotic

ClientType - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Zjišťuje, zda okno je otevřeno v aplikaci nebo ve Web prohlížeči.
Syntaxe:
Long ClientType
Hodnoty:
1 - Okno je otevřeno v aplikaci.
2 - Okno je otevřeno ve Web prohlížeči.
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Podle této vlastnosti lze podmíněně provádět algoritmy jiné v aplikaci a jiné ve Web prohlížeči. Má smysl pouze pokud obraz je určen pro lokální použití v aplikaci i pro Web jako Web obrazy (tzn. pokud je povoleno Web sdílení v kartě "Web server").

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Pokud se tato vlastnost používá v objektu PmgForm (tento skript se má vyvolat i ve vývojovém prostředí), pak je lepší použít vlastnost PmForm.ClientType.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (1 == pMe.Root.ClientType)
{
// algoritmus pro lokální obraz
}
else if (2 == pMe.Root.ClientType)
{
// algoritmus pro Web
}

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.