Update cookies preferences
Promotic

ViewerScrollY - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Y-ová souřadnice levého horního rohu viditelného obsahu obrazu zobrazeného v okně obrazu. Posun obsahu obrazu v okně obrazu má smysl, pokud obraz je větší než okno, ve kterém se daný obraz prohlíží. Pak lze obsah posunovat pomocí scrollbarů (posuvných lišt).
Syntaxe:
Long ViewerScrollY
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = pMe.Root;

var nScroolY = oRoot.ViewerScrollY;   // Čtení z vlastnosti
oRoot.ViewerScrollY = 600;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.