Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FocusColor - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Barva obrysu, který se vykreslí kolem vybraného prvku.
Syntaxe:
String FocusColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva rámečku fokusu" tohoto objektu. Vlastnost vrací/nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = pMe.Root;
var sFocusColor = oRoot.FocusColor;  //čtení

oRoot.FocusColor = "#ffff00";  //zápis

Historie:
Pm9.00.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice