Promotic

FocusColor - vlastnost objektu PmgRoot

Popis:
Barva obrysu, který se vykreslí kolem vybraného Pmg objektu.
Syntaxe:
String FocusColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva rámečku fokusu" tohoto objektu.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = pMe.Root;

var sFocusColor = oRoot.FocusColor;   // Čtení z vlastnosti
oRoot.FocusColor = "#ffff00";   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.02: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.