Promotic

Obraz - karta objektu PmgRoot

Popis:
Nastavení velikosti obrazu.
Konfigurátory:
Šířka obrazuŠířka obrazu (v pixelech).
Výška obrazuVýška obrazu (v pixelech).
Roztáhnout podobjektyPomocí tohoto tlačítka lze provést proporcionální (spojité) zvětšení plochy obrazu (pozice a velikosti všech Pmg objektů) tak, aby všechny Pmg objekty se právě vešly do zadané velikosti obrazů.
Rozlišení monitoruInformace o rozlišení monitoru, na kterém se právě pracuje. Hodnota je v podobě "šířka x výška" (v pixelech).
Ovládání povolenoPokud je zatrženo, pak jsou funkční akce nad Pmg objektem jako například kliknutí myší, editace, atd. (přednastaveno).
Pokud není zatrženo, pak objekt (a jeho podobjekty) nezíská fokus a nebudou se proto vyvolávat události například: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Enabled.
Parametry Pmg objektuSeznam a konfigurace uživatelem definovaných parametrů objektu.
Je to text ve formátu KeyVal. Tyto parametry lze změnit při otevírání obrazu (na rozdíl od parametrů v jiných Pmg objektech). Poté jsou po dobu otevřeného obrazu i tyto parametry neměnitelné. Hodnoty parametrů při otevírání obrazu lze zadat dvěma způsoby:
- při volání metody OpenView v parametru sParams nebo
Obrázek na pozadí obrazuPokud je zatrženo, pak bude povoleno zobrazovat obrázek na pozadí. Pozadí obrazu nemusí být pouze jednobarevná plocha, může jej tvořit jakýkoli obrázek, například schéma provozu.
EditaceTlačítko otevře konfigurační okno pro editaci objektu PmgRasterImage, který bude sloužit jako pozadí obrazu. Tlačítko je zobrazeno pouze pokud je obrázek povolen.
Barva pozadí obrazuTento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti BgColor.
Barva rámečku fokusuTento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti FocusColor.
Zobrazit rastrPokud je zatrženo, pak bude ve vývojovém prostředí daného obrazu zobrazen rastr. Konfigurátory pro rastr mají vliv pouze ve vývojovém prostředí, v runtime módu nejsou využívány.
Rastr je mříž, kterou lze v obrazu vykreslit. Tato mříž usnadňuje umístění Pmg objektu na plochu tak, aby hranice Pmg objektů byly v jedné lince. Pokud je rastr viditelný, pak editor při zakládání Pmg objektu na ploše nebo změně jeho rozměru nebo pozice nedovolí nastavení rohu Pmg objektu mimo body rastru (toto neplatí pro Pmg objekty vnořené do jiných Pmg objektů).
Povolení zobrazení rastru lze také nastavit v nástrojové liště v položce " (Rastr)".
Barva rastruBarva vykreslované mříže.
Velikost rastruVzdálenost mezi čarami mříže (v pixelech).
Poznámka:
Pro lepší orientaci při umísťování Pmg objektů je velikost obrazu zobrazena graficky svislou a vodorovnou čarou. Zadaná hodnota velikosti obrazu není volbou rozlišení monitoru, ale je to volba celkové velikosti plochy, do níž jsou vykreslovány Pmg objekty.
Pokud zde zadaná hodnota je větší než velikost klientské oblasti okna OS Windows, pak se v tomto okně v runtime módu zobrazí scrollbary.
Pokud je požadováno, aby se scrollbary v okně nezobrazovaly, pak je nutno zadat velikost obrazu rovnou velikosti klientské oblasti okna (do níž je obraz vykreslen v runtime módu).

Historie:
Pm9.00.00:
- Nový konfigurátor "Barva pozadí obrazu". Nahrazuje proměnnou BackgroundColor objektu PmgRoot, která je po konverzi ze seznamu proměnných odstraněna.
- Nový konfigurátor "Barva rámečku fokusu". Nahrazuje proměnnou FocusColor objektu PmgRoot, která je po konverzi ze seznamu proměnných odstraněna.
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.