Promotic

onViewerResize - událost objektu PmgRoot

Popis:
Událost je vyvolána při změně velikosti okna obrazu.
Událost lze použít například ke změně pozice a velikosti Pmg objektů v závislosti na aktuální velikosti okna obrazu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgRoot objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Dx - (Long) [pro čtení] Nová velikost okna obrazu v ose X (v pixelech).
pEvent.Dy - (Long) [pro čtení] Nová velikost okna obrazu v ose Y (v pixelech).
Poznámka:
V této události lze přizpůsobit velikost celého obrazu i jednotlivých Pmg objektů aktuální velikosti okna obrazu. Velikost celého obsahu obrazu je vlastně velikost objektu PmgRoot. Změnu velikosti obrazu lze provést změnou hodnot Dx a Dy objektu PmgRoot.

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
Příklad obsahu události. Velikost obrazu je přizpůsobena aktuální velikosti okna obrazu. Tímto se nemění pozice a velikosti jednotlivých Pmg objektů, pouze velikost obrazu (bez scrollbarů). Pro změnu pozice a velikosti některých Pmg objektů by bylo nutno měnit i tyto objekty.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Dx = pEvent.Dx;
pMe.Dy = pEvent.Dy;
Příklad2:
Příklad obsahu události. Velikost obrazu a pozice některých Pmg objektů je přizpůsobena aktuální velikosti okna obrazu. Obraz má svojí minimální velikost, definovanou při vytvoření v editoru grafiky. Pokud okno obrazu bude menší, pak se objeví scrollbary. Pokud ale bude okno obrazu větší, pak změní se velikost a pozice některých Pmg objektů následujícím způsobem:
- Hlavní cetrální Pmg objekt (např. tabulka) (t0) - se zvětší/zmenší v příslušném směru
- Pmg objekty vpravo od tabulky (např. tlačítka) (br0, br1) - se posunou ve vodorovném směru
- Pmg objekty pod tabulkou (např. tlačítka) (bd0, bd1) - se posunou ve svislém směru
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var dx, dy, item;

pMe.Dx = pEvent.Dx > pMe.IniDx ? pEvent.Dx : pMe.IniDx;
pMe.Dy = pEvent.Dy > pMe.IniDy ? pEvent.Dy : pMe.IniDy;

dx = pMe.Dx - pMe.IniDx;
dy = pMe.Dy - pMe.IniDy;

item = pMe.Items("/tb0");
item.Dx = item.IniDx + dx;
item.Dy = item.IniDy + dy;

item = pMe.Items("/br0");
item.X = item.IniX + dx;

item = pMe.Items("/br1");
item.X = item.IniX + dx;

item = pMe.Items("/bd0");
item.Y = item.IniY + dy;

item = pMe.Items("/bd1");
item.Y = item.IniY + dy;
pMe.Refresh();

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.