Promotic

GetPanelInfo - metoda objektu PmgRoot

Popis:
Informace o objektu PmaPanel, ve kterém je tento objekt (název, cesta, ...).
Syntaxe:
String GetPanelInfo(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Typ požadované informace.
1 - Název objektu (stejná hodnota jako vlastnost Name objektu PmaPanel).
2 - Cesta k objektu (stejná hodnota jako metoda GetPathName objektu PmaPanel).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oRoot = pMe.Root;
var sName = oRoot.GetPanelInfo(1);
var sPath = oRoot.GetPanelInfo(2);

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.