Promotic

GetPanelInfo - metoda obiektu PmgRoot

Opis:
Informacje o obiekcie PmaPanel, w którym znajduje się obiekt ten (nazwa, ścieżka, ...).
Składnia:
String GetPanelInfo(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Typ wymaganej informacji.
1 - Nazwa obiektu (wartość taka sama jako właściwość Name obiektu PmaPanel).
2 - Ścieżka do obiektu (wartość taka sama jako metoda GetPathName obiektu PmaPanel).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oRoot = pMe.Root;
var sName = oRoot.GetPanelInfo(1);
var sPath = oRoot.GetPanelInfo(2);

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.